Titlul proiectului: Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia”.

Solicitantul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu.

Valoarea totală a proiectului: 4.681.980,25 lei.

Durata proiectului: 30  luni.

Localizarea proiectului: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare, UAT-uri)

Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, (ROSCI0382), Regiunea 7 Centru, teritoriul administrativ al  localităților (Axente Sever, Micăsasa, Şeica Mică, Valea Lunga, Crăciunelul de Jos, Mihalţ şi Blaj;

Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, (ROSCI0431), Regiunea 7 Centru, teritoriul administrativ al comunei Șeica Mare și Slimnic;

Castanii comestibili de la Buia, (ROSCI0312), Regiunea 7 Centru, teritoriul administrativ al comunei Şeica Mare.

Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, Axa prioritară 4 – “Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Domeniu major de intervenţie – „Creşterea   gradului   de   protecţie   şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” şi Bugetul de Stat.

 

logo1 logo2 logo3

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020