Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

 

Obiectiv general (Scopul): Elaborarea planurilor de management pentru siturile NATURA 2000 ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia precum şi implementarea măsurilor de management conservativ în ariile vizate de proiect;

Prin implementarea proiectului se va realiza şi obiectivul specific al programului prin creşterea cu 3 a numărului de situri Natura 2000 cu planuri de management în vigoare.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectiv specific: Dezvoltarea unui sistem de evaluare a stării de conservare pentru speciile şi habitatelor de interes comunitar din siturilor ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia;
  2. Obiectiv specific: Creşterea gradului de conştientizare şi informare a publicului în zona proiectului privind reţeaua Natura 2000;
  3. Obiectiv specific: Creşterea capacităţii instituţionale a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu în gestionare a siturilor NATURA 2000.
logo1 logo2 logo3

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020