Titlu publicaţie
Denumire fişier
Carte “Natură şi comunităţi în siturile NATURA 2000 ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia”
Afiş proiect
Pliant proiect
Mapă proiect
Foaie informativă ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ
Foaie informativă ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud
Foaie informativă ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia
Carte poştală ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ
Carte poştală ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud
Carte poştală ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia
Semn carte ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ
Semn carte ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud
Semn carte ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia
logo1 logo2 logo3

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020