Rezultate aşteptate

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind situaţia vidrei şi a castorului la nivelul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, precum şi managementul anterior demarării proiectului.

- 2 protocoale de lucru pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor vidră  şi castor din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ. Protocoalele de lucru vor avea ca anexa 1 fişă de teren pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor vidră  şi castor din cadrul sitului Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind estimarea efectivelor populaţiilor de vidră şi castor, respectiv abundenţa relativă şi numărul minim existent de exemplare la nivelul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind evaluare stării de conservare a vidrei şi a castorului la nivelul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) cu măsuri de management necesare menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor Lutra lutra şi  Castor fiber.

- 1 studiu științific (raport) privind programul de monitorizare a populațiilor de vidră și castor din cadrul proiectului.

1 studiu ştiinţific (raport) privind situaţia speciilor de peşti de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, precum şi managementul anterior demarării activităţilor de inventariere din cadrul proiectului

- 5 protocoale de lucru pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de peşti de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ. Protocoalele de lucru vor avea ca anexa 1 fişă de teren pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de peşti de interes comunitar şi naţional pentru care a fost desemnat sitului Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

–1 studiu ştiinţific (raport) privind identificarea şi cartarea populaţiilor speciilor de peşti de interes comunitar din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ care va cuprinde şi evaluarea ofertei trofice a mediului (nevertebrate şi vertebrate) pentru speciile de peşti de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific(raport) privind evaluarea stării de conservare a populaţiilor speciilor de peşti de interes comunitar şi naţional pe teritoriul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) cu măsuri de management necesar menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciile de peşti de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific(raport) privind metodologia de monitorizare a speciilor de peşti de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind situaţia speciilor de amfibieni de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, precum şi managementul anterior demarării activităţilor de inventariere din cadrul proiectului

- 5 protocoale de lucru pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de amfibieni de interes comunitar şi naţional pentru care a fost desemnat SCI sitului Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ. Protocoalele vor avea ca anexa 1 fişă de teren pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de amfibieni de interes comunitar şi naţional pentru care a fost desemnat SCI sitului Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor speciilor de amfibieni de interes comunitar şi naţional la nivelul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, care va conţine şi o arhiva foto cu speciile de amfibieni identificate ca prezente pe suprafaţa sitului. Raportul cuprinde şi evaluarea ofertei trofice a mediului (nevertebrate şi vertebrate) pentru speciile de amfibieni de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind evaluarea stării de conservare a populaţiilor speciilor de amfibieni de interes comunitar şi naţional pe teritoriul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) cu privire la setul de măsuri de management necesar menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciile de amfibieni de interes comunitar din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind metodologia de monitorizare a speciilor de amfibieni de interes comunitar şi naţional din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 protocol de lucru pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor de interes conservativ din clasa Insecta din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ. Protocolul de lucru va cuprinde ca anexă 1 fişă de teren pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor de interes conservativ din clasa Insecta din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind identificarea şi cartarea populaţiilor speciilor de interes conservativ din clasa Insecta din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind evaluarea stării de conservare a populaţiilor speciilor de interes conservativ din clasa Insecta pe teritoriul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) cu măsuri de management necesare menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor de interes conservativ din clasa Insecta  din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind metodologia de monitorizare a speciilor de interes conservativ din clasa Insecta  din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 protocol de lucru pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor de interes conservativ din clasa Bivalvia din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ. Protocolul va cuprinde ca anexă 1 fişă de teren pentru identificarea, cartarea şi evaluarea populaţiilor de interes conservativ din ca  clasa Bivalvia din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind identificarea şi cartarea populaţiilor speciilor de interes conservativ din clasa Bivalvia din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind evaluarea stării de conservare a populaţiilor speciilor de interes conservativ din clasa Bivalvia pe teritoriul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) cu măsuri de management necesar menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor de interes conservativ din clasa Bivalvia  din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind metodologia de monitorizare a speciilor de interes conservativ din clasa Bivalvia  din cadrul SCI Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind situaţia habitatele 6210* Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia), 6240* Pajişti stepice subpanonice, 62C0*Stepe ponto-sarmatice, 9060 Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa  în cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia şi în zona limitrofă şi managementul anterior demarării activităţilor de inventariere din cadrul proiectului.

- 4 protocoale de lucru detaliate pentru habitat de interes comunitar.

- 1 studiu ştiinţific (raport) cu privire la identificarea şi cartarea habitatelor de interes comunitar din cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind starea de conservare a habitatelor de interes comunitar din cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia.

- 1 studiu ştiinţific (raport) cuprinzând un setul de măsuri de management în vederea menţinerii/refacerii stării de conservare favorabile a habitatelor de interes comunitar din cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia. Raport va trata factorii perturbatori existenţi şi potenţiali şi va descrie mecanismele de acţiune a acestora asupra habitatelor de interes comunitar.

- 1 studiu ştiinţific (raport) privind metodologia de monitorizare a habitatelor de interes comunitar din cadrul SCI Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, SCI Castanii comestibili de la Buia

- 1 baza de  tip geodatabase cu informațiile obținute din studii

- 1 studiu fizico-chimic cu interpretarea datelor din punct de vedere biologic

- 3 schiţe de plan de management (draft)

- 1 raport privind parcurgerea procedurii SEA a 3 planuri de management (ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veseud, ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia).

- 10 dezbateri publice

- 180 de participanți la întâlniri publice de informare

- 1 studiu (raport) în care sunt prezentate rezultatele sondajelor de opinie realizate la începutul şi la sfârşitul proiectului începutul (460 chestionare distribuite la începutul proiectului şi 460 chestionare distribuite la sfârşitul proiectului). Gradul de informare si conştientizare a crescut cu 10%.

- 10 panouri informative privind Siturile Natura 2000 şi 1 traseu tematic cu 4 panouri

- 3 filme scurte, tip reclamă

- 1 protocol de colaborare între instituţiile cu responsabilități în managementul capitalului natural în vederea eficientizării activităţii de conservare a capitalului natural.

- 30 de persoane informate dintr-un spectru larg de instituţii cu atribuţii în conservarea naturii.

- Instruirea profesionistă a 30 de cursanţi cu atribuţii în administrarea reţelei ariilor protejate

- 8 persoane absolvente ale cursului privind comunicarea şi gestionarea conflictelor

- 6 persoane instruite în tehnicile GIS.

logo1 logo2 logo3

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020